Nasyid Inggeris: Open Your Eyes

Open Your Eyes

By: Maher Zain


Look around yourselves
Can’t you see this wonder
Spreaded in front of you
The clouds floating by
The skies are clear and blue
Planets in the orbits
The moon and the sun
Such perfect harmony

Let’s start question in ourselves
Isn’t this proof enough for us
Or are we so blind
To push it all aside…
No…

We just have to
Open our eyes, our hearts, and minds
If we just look bright to see the signs
We can’t keep hiding from the truth
Let it take us by surprise
Take us in the best way
(Allah..)
Guide us every single day..
(Allah..)
Keep us close to You
Until the end of time...

Look inside yourselves
Such a perfect order
Hiding in yourselves
Running in your veins
What about anger love and pain
And all the things you’re feeling
Can you touch them with your hand?
So are they really there?

Lets start question in ourselves
Isn’t this proof enough for us?
Or are we so blind
To push it all aside..?
No…

We just have to
Open our eyes, our hearts, and minds
If we just look bright to see the signs
We can’t keep hiding from the truth
Let it take us by surprise
Take us in the best way
(Allah..)
Guide us every single day...
(Allah..)
Keep us close to You
Until the end of time…

When a baby’s born
So helpless and weak
And you’re watching him growing…
So why deny
Whats in front of your eyes
The biggest miracle of life…

We just have to
Open our eyes, our hearts, and minds
If we just look quiet we’ll see the signs
We can’t keep hiding from the truth
Let it take us by surprise
Take us in the best way
(Allah..)
Guide us every single day…
(Allah..)
Keep us close to You
Until the end of time…

Open your eyes and hearts and minds
If you just look bright to see the signs
We can’t keep hiding from the truth
Let it take us by surprise
Take us in the best way
(Allah..)
Guide us every single day...
(Allah..)
Keep us close to You
Until the end of time…

Allah…
You created everything
We belong to You
Ya Robb we raise our hands
Forever we thank You…
Alhamdulillah...

Artist: Maher Zain
Album: Thank You Allah

Buat Pendokong Islam… Penting! Sila Baca… Manhaj Aqidah Ikhwan al-Muslimin (2)

Manhaj Aqidah dari Perspektif Ikhwan al-Muslimin menerusi Pendirinya, al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna.

Sambungan……..

3. Mentanzih dan mentaqdiskan Allah s.w.t, dan berpegang teguh kepada dalil al-Qur’an yang berbunyi laysa kamithlihi syai’ (Tiada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya). Meletakkan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai perlembagaan dan dasar tertinggi, serta tidak membincangkan secara terperinci berkenaan isu-isu furu’ aqidah dan isu-isu furu’ ibadah seperti tahlil, zikir berjemaah, ziarah kubur, dan sebagainya, di samping tidak menolak ilmu tasawuf secara total. Sahabat-sahabat boleh merujuk karya Kubra al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Qarn al-Rabi’ al-`Asyarah Hijri (Pergerakan Islam Terbesar Abad ke-14) karangan Dr. Muhammad Sayyid al-Wakil. Bahkan al-Imam al-Syahid sendiri pernah beramal dengan ilmu tasawuf, lalu setelah itu beliau menuturkan mengenai `uzlah:

“Kadang-kadang keinginan untuk ber`uzlah ini sampai ke tingkatan yang mendorongku untuk menjauhi manusia dan menyerukanku agar menyucikan diri dan memutuskan hubungan apapun dengan mereka. Aku masih ingat, ketika surat-surat dari sebahagian teman-temanku telah sampai kepadaku di sekolah, aku sama sekali tidak berusaha untuk membaca atau membukanya, aku membiarkannya begitu sahaja agar dalam hatiku tidak ada hubungan apapun dengan sesuatu yang baru, di mana seorang sufi pemula harus memutuskan hubungannya dengan semua yang ada selain Allah.”

Namun, setelah beliau mencermati kembali, beliau berpandangan bahawa:

“Aku meyakini bahawa amal perbuatan yang manfaatnya hanya bisa dimanfaatkan oleh pengamalnya dan tidak mampu dirasakan oleh orang lain adalah amal perbuatan yang kecil dan terbatas. Sedang amal perbuatan yang paling baik dan paling agung adalah amal perbuatan yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh pelaku, keluarga, dan segenap umat.”

Sahabat-sahabat bolehlah merujuk karya beliau, Mudhakkirah al-Da’wah wa al-Da`iyah. Al-Sufiyyah sebagai pembinaan seperti yang dimaksudkan oleh al-Imam al-Syahid ialah: “Sesungguhnya Ikhwan adalah Tarekat Sufiyyah”. Sahabat-sahabat boleh merujuk kepada entri saya yang bertajuk Fikrah Ikhwan dan juga karya Memperingati 100 Tahun Hassan al-Banna, karangan Ust. Riduan Mohamad Nor. Pemahaman mengenai dakwah menurut Al-Imam al-Syahid jauh lebih komprehensif daripada pemahaman kaum sufi dan medan operasi dakwah itu jauh lebih luas daripada medan tasawuf, dan hal ini dinyatakan oleh al-Imam al-Syahid:

“Orang yang berjalan menuju sasaran ini (Redha Allah) masing-masing memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri, dan dia bebas untuk menempuh jalan yang mana dia kehendaki.

Pertama: Jalan tasawuf yang benar. Jalan ini terangkum dalam ikhlas dan amal, serta menjauhkan hati dari kesibukan dengan semua makhluk yang baik mahupun yang buruk. Jalan ini lebih dekat dan selamat.

Kedua: Jalan pentarbiyahan dan bimbingan. Jalan ini sama dengan jalan yang pertama dalam hal ikhlas dan amal, tetapi berbeza dengannya dalam hal bergaul dengan umat manusia, mengkaji perihal mereka, memasuki perhimpunan-perhimpunan mereka serta melakukan terapi dan dakwah untuk mereka.

Jalan ini lebih agung dan mulia di sisi Allah dan dianjurkan oleh al-Quran dan Rasul-Nya. Aku lebih memilih jalan yang kedua – meskipun aku sebelumnya pernah menempuh jalan yang pertama – kerana manfaatnya jauh lebih banyak dan keutamaannya jauh lebih besar…”

Subhana Allah… Idea yang ditonjolkan oleh al-Imam al-Syahid ini sangat memikat para da`i yang sebenar untuk berjuang di jalan Allah. Al-Imam al-Syahid juga tidak ketinggalan menyediakan wirid-wirid khusus, dan ia dibukukan menjadi satu karya yang dipanggil sebagai al-Ma’thurat, dan sehingga kini ia digunakan oleh para pendokong Islam sebagai amalan seharian. Al-Ma`thurat inilah menjadi satu ramuan dan santapan jiwa sebagai pembentukan jati diri dan tarbiyah rohaniah para ahli, dalam kerangka menghadapi mehnah dan tribulasi menghadapi para mad`u dan musuh-musuh Allah. Oleh sebab itulah, salah seorang daripada 6 orang pendiri Ikhwan al-Muslimin pada awal penubuhannya telah bertanyakan soalan kepada al-Imam al-Syahid:

“Nama apakah yang sesuai untuk jemaah ini wahai Tuan? Apakah kita akan membentuk yayasan, perkumpulan, aliran tarekat, atau satu persatuan agar gerakan kita menjadi satu badan rasmi?”

Lalu al-Imam al-Syahid menjawab:

“Kita tidak akan membentuk ini dan itu, dan kita tidak terlalu berkepentingan dengan persoalan rasmi atau tidak. Kita semua adalah bersaudara dalam meng`abdi kepada Tuhan. Oleh kerana itu, aku namakan perkumpulan kita ini Persaudaraan Islam atau Ikhwan al-Muslimin.”

Gagasan holistik al-Imam al-Syahid tidaklah menjurus kepada kepentingan-kepentingan tertentu, malah beliau melihat kerangka jemaah dalam pembentukan tanzim pada pengertian yang sepatutnya, yang bersifat syumuliyyah dan `alamiyyah, dan tidak membataskan kepada indikator terpencil. Subhana Allah… Saya begitu kagum dengan paradigma pemikiran al-Imam al-Syahid… Sahabat-sahabat boleh merujuk kepada karya Ikhwan al-Muslimin, Konsep Gerakan Terpadu (Manhaj al-Tarbiyah `inda al-Ikhwan al-Muslimin) karangan Dr. `Ali Abdul Halim Mahmud.

Al-Hasil, daripada kenyataan beliau, kita dapat memerhatikan bahawa al-Imam al-Syahid sangat menitikberatkan persoalan tarbiyah, diikuti siasah. Saya mengumpamakan bahawa dalam persoalan kerukunan sesebuah organisasi, maka ia ibarat sebatang pokok yang kukuh tertancap subur di atas muka bumi, elemen tarbiyah adalah akar tunjuangnya, elemen siasah adalah batangnya, elemen dakwah adalah dedaunannya, dan pembentukan ahli baru adalah buah-buahnya yang ranum dan bunga-bunganya yang mekar. Tarbiyah adalah akar tunjang bagi jemaah, siasah adalah batang pengukuhan kepimpinan dalam pemerintahan Islam, dakwah adalah seni yang menggunakan pendekatan pelbagai dalam menyampaikan mesej Islam yang dinisbahkan kepada dedaunan yang banyak helaiannya, menunjukkan keseniannya yang beraneka warna dalam berdakwah, dan akhir sekali ialah buah dan bunga adalah kelahiran ahli-ahli dan fard al-Muslim baru yang bersama-sama mendokong Islam, atau sekurang-kurangnya menyokong dan memahami Islam sebagai satu manhaj hidup yang ideal.

Berkenaan aqidah Ikhwan al-Muslimin yang merupakan sebuah organisasi gerakan Islam terbesar dan mutakhir, perlu kita memahami bahawa perjuangan Islam membuka wilayah-wilayah selepas era salaf al-Soleh (selepas 300 Hijrah/500 Hijrah) kebanyakannya didokong oleh pemerintah yang beraliran al-Asya`irah dan al-Maturidiyyah. Contohnya, Sultan Muhammad al-Fatih yang membuka kota Constantinople, Turki berpegang teguh kepada aliran al-Maturidiyyah. Salehuddin al-Ayyubi, seorang pemerintah yang membuka kota al-Quds, Palestin berpegang teguh kepada aliran al-Asya`irah, malah selepas pembukaan wilayah tersebut, beliau mengeluarkan arahan agar dikumandangkan manaqibAqidah al-Mursyidah” sebelum waktu Subuh di seluruh masjid pada setiap hari bagi menyatupadukan ummah. Manaqib tersebut merupakan untaian puisi yang mengandungi intipati manhaj aqidah al-Asya`irah. Di samping itu, pembukaan dan penyatuan kembali wilayah Andalus telah dilakukan setelah mengalami krisis penubuhan kerajaan-kerajan Islam kecil (muluk al-Tawaif) disebabkan masing-masing di kalangan mereka berkepentingan menginginkan kuasa autonomi, maka pembentukan kerajaan Muwahhidun telah menyatupadukan kembali kerajaan-kerajan Islam kecil, seterusnya bernaung di bawah satu kerajaan Islam atas tema ketauhidan beraliran al-Asya`irah di wilayah Andalus dan di utara Maghribi. Ekoran itu, kerajaan tersebut dinamakan sebagai kerajaan Muwahhidun.

Mengenai salaf, manhaj salaf sebenar menurut pengamatan saya, adalah dengan melihat manhaj aqidah yang telah dianuti oleh para salaf al-soleh, dan menurut saya, hal ini bertitik-tolak kepada pemahaman nas-nas mutasyabihat di dalam al-Qur’an dan al-Hadith. Saya mendapati bahawa, Nabi s.a.w dan para sahabat tidak membincangkan hal tersebut dan para sahabat Nabi s.a.w terus beriman dengan kalam Allah tanpa mempersoalkannya, atau bertanya kepada Nabi s.a.w. Manakala, selepas zaman Nabi s.a.w dan para sahabat sehingga kurun ketiga Hijrah, pada penelitian saya, dengan nada insaf dan tidak menghentam pihak-pihak tertentu, perbincangan mengenai ayat mutasyabihat tidaklah begitu rencam, dan jumhur (MAJORITI) di kalangan mereka (salaf al-Soleh) beriman kepada ayat tersebut dan menyerahkan (tafwidh) pemahaman ayat kepada Allah sw.t. Perbahasan mengenai literalasi kalimah mutasyabihat dengan berpegang kepada zahir ayat dan makna harfiah ayat tersebut barangkali hanyalah pandangan minoriti tokoh salaf al-soleh tertentu dan ia hanyalah pandangan syaz menurut penelitian saya. Maka, sebab itulah kita tidak mendapati kerangka disiplin ilmu aqidah yang khusus pada zaman salaf al-soleh sehinggalah muncul tokoh pemikir dan ilmuwan Islam, al-Imam Abu al-Hasan al-Asy`ari yang mengetengahkan manhaj sifat 13 kemudian disepadukan oleh Imam al-Sanusi menjadi sifat 20 di dalam karyanya, Ummu al-Barahin. Tidak ketinggalan juga, pada kurun ketujuh Hijrah, al-Imam Ibn Taimiyah dilihat ingin mengembalikan semula pemahaman masyarakat kepada manhaj salaf. Beliau seakan menggubal dan memperkenalkan disiplin aqidah Islam menurut salaf, seterusnya mendakwa bahawa manhaj aqidah yang diperkenalkan olehnya adalah berasaskan al-Qur’an dan al-Sunnah, dan bermula dari era tersebutlah, maka tersebarnya pemahaman aqidah yang terbahagi kepada tiga bahagian. Pendetilan mengenai manhaj aqidah ini berserta pembahagiannya yang tiga pada kurun-kurun seterusnya telah mencetuskan fenomena isu takfir, tabdi’, tafsiq, dan tadhlil’ kerana menyentuh persoalan tawassul di dalam pembahagian tauhid Uluhiyyah, dan mengiktiraf ketauhidan golongan kafir kepada Allah s.w.t. di dalam pembahagian tauhid Rububiyyah. Begitu juga terdapat perbincangan mengenai ithbat ayat-ayat sifat dengan berpandukan zahir nas yang boleh membawa kepada tasybih dan tajsim sekiranya tidak menurut kerangka metodologi tafsir yang sebenar. Dalam hal ini, dengan nada hormat dan tidak bersentimen, saya kira, manhaj aqidah menerusi aliran ini agak rapuh dan menimbulkan kontroversi. Saya juga berpandangan bahawa manhaj salaf yang ingin diperkenalkan oleh beberapa tokoh yang seangkatan dengan aliran ini agak kurang selari dengan manhaj salaf yang sebenar yang didokong oleh jumhur ulama'. `Ala kulli hal, saya tetap menghormati al-Imam Ibn Taimiyah rahmatullah `alaih sebagai tokoh cendekiawan Islam yang banyak menabur jasa dan memberikan sumbangan kepada dunia baru Islam. Wa Allahu a’lam. Sahabat-sahabiah sekalian, sila betulkan pemahaman saya sekiranya terdapat salah dan silap, dan saya bersedia ditegur sekiranya terdapat kesalahan…

Justeru, saya berpandangan bahawa, manhaj aqidah Ikhwan al-Muslimin adalah berpegang kepada manhaj SALAF tafwidh menurut tradisi keilmuan al-Asya`irah, tanpa membincangkan persoalan tersebut secara mendalam. Pandangan mengenai salaf tafwidh ini telah didokong oleh jumhur ulama’, antaranya al-Imam al-Nawawi yang telah mengemukakan bagaimanakah pendekatan salaf yang sebenar apabila berhadapan dengan nas-nas mutasyabihat, iaitu beriman dengan apa yang didatangkan oleh Allah menerusi kalam-Nya, dan menyerahkan (tafwidh) maksud sebenar kepada Allah s.w.t. Untuk maklumat lebih lanjut, sahabat-sahabat bolehlah merujuk karya Usul 20 dan syarahnya. Sahabat-sahabat juga boleh merujuk kertas kerja persidangan yang dibentangkan oleh Dr. Faizuri di dalam seminar al-Asya’irah baru-baru ini mengenai manhaj salaf yang sebenar. Wa Allahu a’lam.

Saya turut membaca sebuah karya berjudul Madhhab Ahl al-Tafwidh yang dikarang oleh seorang penulis yang saya kira beliau mendakwa dirinya sebagai seorang salaf (mudda`i al-Salafi), lalu menyesatkan golongan-golongan yang berpendirian salaf tafwidh. Antara tokoh-tokoh yang disesatkan olehnya ialah al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna sendiri dan beliau menyatakan bahawa mazhab ahl al-Tafwidh merupakan mazhab yang bid`ah yang baru muncul pada awal kurun ke-20 Masihi dan bukanlah daripada kalangan ahl al-Sunnah. Astaghfirullah… Golongan sebeginilah dikenali dengan jolokan aliran Wahabiyyah dan hal ini yang sangat dikhuatirkan oleh saya mengenai pemahaman mereka terhadap nas-nas mutasyabihat, sehingga menyesatkan kelompok lain, di samping membawa pemahaman ayat al-Qur’an yang mengundang kepada tasybih dan tajsim. Mereka lalu mengisytiharkan bahawa golongan mereka sahajalah yang paling benar dan tidak ketinggalan juga menyesatkan aliran al-Asya`irah, walhal mereka hanyalah dari kelompok minoriti dan bukanlah Sawad al-A’zam. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk, tawfiq dan hidayah daripada Allah, dan dijauhkan oleh Allah s.w.t daripada sikap ghuluw dan melampau…

Saya sesungguhnya sangat gusar membahaskan perkara-perkara sedemikian rupa, apatah lagi dengan ilmu saya yang sangatlah cetek. Saya juga pada hakikatnya kurang gemar membahaskan persoalan ayat-ayat mutasyabihat dari perspektif salaf dan khalaf, namun dengan wujudnya faktor pendesak daripada kondisi mutakhir ini dan juga faktor rakan-rakan seperjuangan yang sering bertanyakan soalan mengenai hal tersebut, justeru saya nukilkan ia di dalam blog ini sebagai satu proses penjernihan dan pemutihan terhadap pemahaman sebenar, asalkan perlunya kita bersikap adil, tasamuh dan tidak jumud kepada satu pandangan sahaja. Mungkin saja saya memiliki kapasiti berpendapat dan bersikap adil memandangkan saya pernah mengikuti pengajian talaqqi sifat 20 yang disampaikan oleh anak murid Syeikh `Abdullah al-Harari sendiri di samping menuntut ilmu di dalam Jabatan al-Qur’an dan al-Hadith, APIUM. Mudah-mudahan artikel pada kali ini menjawab persolan yang terbuku di dalam minda kita seterusnya memberikan tasawwur sebenar mengenai mazhab salaf dan juga epistemologi disiplin aqidah ASWJ al-Asya`irah secara ringkas. Saya berharap agar artikel ini juga menjadi satu jambatan penghubung kepada kita, membina kesatuan jemaah dalam usaha mentaqribkan beberapa pandangan dan mentajrihkan (kritik positif) pandangan yang kurang tepat.

Moga-moga artikel ini juga menjadi artikel pertama dan terakhir buat saya yang menyentuh persoalan aqidah salaf dan khalaf di dalam blog ini, kerana perkara ini tidaklah menjadi kegemaran saya untuk membincangkannya secara berjela-jela dan meleret-leret, sehingga perbincangan sebegini seakan tidak berkesudahan, dan apa yang penting, kita punya tujuan dan hadaf yang besar sebagai ahli jemaah… Sekiranya sahabat-sahabat ingin membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut, yang berkaitan dengan aqidah dan perjuangan, saya sudah bersedia untuk dijemput bagi menyampaikan pengisian melalui kuliah-kuliah, halaqah, daurah nuqaba’ dan usrah, asalkan perlulah kita bersikap terbuka dan bertolak ansur. Kita boleh berbincang, berbahas, dan berdialog dengan lebih lanjut. Saya memohon seribu kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dalam perbincangan manhaj aqidah ASWJ, atau saya kurang tepat dalam mengemukakan fakta dan hujah, atau saya mengguris hati mana-mana pembaca yang tidak sealiran tanpa sedar mahupun tidak, kerana matlamat saya hanyalah untuk menjernihkan keadaan dan mencerahkan pemahaman aqidah kita, seterusnya membina keutuhan wehdatul fikr dan wehdatul `amal dengan aqidah yang sahih. Cukup untuk saya menyatakan pendirian saya, dengan hati yang jujur dan dengan nada yang insaf, tanpa berbaur sentimen serta tidak menyesatkan apatah lagi mengkafirkan golongan lain, saya berpegang kepada aliran ASWJ al-Asya`irah, yang menggunakan pendekatan SALAF melalui pemahaman ayat-ayat mutasyabihat, iaitu diam, tidak bertanya-tanya, beriman dengan ayat-ayat Allah dan menyerahkan (tafwidh) maksudnya kepada Allah s.w.t, tanpa tasybih dan tajsim, serta tanpa membincangkan pengertian tersebut secara mendalam. Pegangan saya ini juga bertepatan dengan prinsip Usul ke-10 daripada Usul 20 yang dinyatakan oleh al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna sebagai pengasas gerakan Ikhwan al-Muslimin. Saya juga menghormati pandangan aliran khalaf al-Asya`irah yang menggunakan pendekatan ta’wil ayat bersesuaian dengan kaedah Bahasa Arab dan dhawabit pentafsiran al-Qur’an. Ya Allah, kurniakanlah kami tawfiq dan hidayah-Mu ya Allah… Thabatkanlah kami di atas medan perjuangan Islam… Jauhilah kami daripada fitnah-fitnah yang memecahbelahkan ummah… Amin… Wa Allahu a’lam.

Rujukan Utama:

1. Mudhakkirah al-Da’wah wa al-Da`iyah, karangan al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna.

2. Majmu’ al-Rasa’il, karangan al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna.

3. Pendidikan Harakah Islamiyyah (Syarah Risalah al-Ta`alim), karangan Sa`id Hawwa.

4. Syarah Usul 20 – Rukun Fahm, karangan Dr. `Ali `Abdul Halim Mahmud.

5. Ikhwan al-Muslimin, Konsep Gerakan Terpadu (Manhaj al-Tabiyah `inda al-Ikhwan al-Muslimin), karangan Dr. `Ali `Abdul Halim Mahmud.

6. Pergerakan Islam Terbesar Abad ke-14 H (Kubra al-Harakah al-Islamiyyah fi Qarn al-Rabi’ al-`Asyarah al-Hijri), karangan Dr. Muhammad Sayyid al-Wakil.

7. Akidah Salaf dan Khalaf (Fusul fi al-`Aqidah bayna al-Salaf wa al-Khalaf), karangan Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

8. Memperingati 100 Tahun Hassan al-Banna, karangan Ust. Riduan Mohamad Nor.

9. Kertas Kerja bertajuk “Manhaj `Aqidah menurut Ikhwan al-Muslimin”, oleh Sdr. Fauzi Zakaria, Seminar Pemikiran Islam, Julai 2010.

10. Kertas Kerja bertajuk “Penolakan Al-Asha`irah terhadap Huraian Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah menurut Muhammad bin `Abd al-Wahhab”, oleh Prof. Madya Dr. Fauzi Hamat, Seminar Pemikiran Islam, Julai 2010.

11. Kertas Kerja bertajuk “Ayat Mutasyabihat Menurut Sheikh Zainal Abidin al-Fatani dalam kitab Aqidah al-Najin”, oleh Dr. Faizuri Abd. Latif, Seminar Pemikiran Islam, Julai 2010.

12. Kertas kerja bertajuk “Al-Fikr al-Asya`ari wa al-Wahdah al-Fikriyyah fi al-Maghrib al-Islami (Pemikiran al-Asya`irah dan Kesatuan Pemikiran di Wilayah Barat Islam di Maghribi dan Andalus)” oleh Sdr. Tarek Ladjal, Seminar Pemikiran Islam, Julai 2010.

13. Kertas Kerja bertajuk “al-Asya`irah bayna al-Ghuluw wa al-Taqsir wa bayna al-Ifrat wa al-Tafrit (Al-Asya`irah: Jurang Perbezaan di antara Kelonggaran dan Melampau dalam Islam)” oleh Dr. Syeikh Salim `Ulwan al-Husayni, Dar al-Fatwa Australia, Seminar Pemikiran Islam, Julai 2010.

Coretan ini hasil cetusan ilham pada:

Sabtu,

24 Julai 2010, 12 Sya’ban 1431 Hijrah,

3.31 pagi.

## ribbiyyun ##

Buat Pendokong Islam… Penting! Sila Baca… Manhaj Aqidah Ikhwan al-Muslimin (1)

Manhaj Aqidah dari Perspektif Ikhwan al-Muslimin menerusi Pendirinya, al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna.

Saya merasa begitu terpanggil untuk menghuraikan secara ringkas mengenai manhaj aqidah Ikhwan al-Muslimin. Demi Allah… Saya merasakan bahawa hati ini begitu berat sekali untuk membicarakannya atas kejahilan dan keda`ifan saya yang teramat sangat, namun saya merasa bertanggungjawab dengan nada insaf dan hati yang ikhlas, saya ingin menjernihkan kembali pemahaman-pemahaman sebelum ini yang barangkali kurang tepat dan berbeza di kalangan pendiri/pimpinan jemaah Islam kampus itu sendiri pada masa kini sehingga menimbulkan sengketa di kalangan ahli yang boleh membawa kepada perpecahan. Jika diperhatikan entri-entri di dalam blog saya sebelum-sebelum ini, saya tidak pernah atau jarang sekali membangkitkan persoalan aqidah salaf dan khalaf, kerana saya begitu khuatir perbincangan ini hanya akan menimbulkan sentimen ketaksuban dan perbalahan, walhal saya tidaklah bermaksud demikian. Justeru, sudah tiba masanya untuk saya membicarakan yang hak, berasaskan hujah dan dalil, apatah lagi sejak kebelakangan ini, saya dihujani dengan pertanyaan demi pertanyaan mengenai manhaj aqidah yang benar dan yang bertanyakan itu adalah sahabat-sahabat serta adik-adik seperjuangan sendiri. Saya berharap agar sahabat-sahabiah bacalah artikel ini dengan hati yang terbuka dan dengan pertimbangan wahyu dan akal, insya Allah kita sama-sama beroleh tawfiq hidayah daripada Allah. Saya juga memohon tawfiq dan hidayah kepada Allah s.w.t agar kita tidak tergelincir dari pemahaman aqidah sebenar di dalam landasan jemaah…. Ya Allah, bimbinglah kami di atas manhaj aqidah yang benar dalam meninggikan Islam di dalam kesatuan jemaah.

Dorongan untuk menulis artikel ini dalam usaha untuk menjernihkan persoalan-persoalan aqidah dan jemaah adalah rentetan daripada penyertaan saya di dalam Seminar Pemikiran Islam, anjuran Jabatan Aqidah dan Jabatan Islam, APIUM pada hari Selasa sehingga Khamis baru-baru ini. Apatah lagi, beberapa cendekiawan yang membentangkan kertas kerja persidangan itu merupakan tokoh-tokoh besar dalam bidang aqidah yang hadir dari dalam dan luar negara. Di antara mereka ialah Dr. Toriq Lahham yang memiliki dua Ph.D, merupakan pensyarah di Global University, Beirut, Lubnan. Beliau merupakan pensyarah kepada sahabat saya, Aizuddin yang kini menuntut di Global University tersebut. Dr. Toriq Lahham memiliki kepakaran dalam bidang Hadith, `Ulum al-Qur’an, Syari`ah al-Islamiyyah, dan Dirasat al-Islamiyyah. Berbalik kepada perbincangan aqidah, dengan nada yang insaf dan hati yang ikhlas, saya menyatakan bahawa pegangan aqidah sebenar umat Islam ialah aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah (ASWJ) melalui aliran al-Asya`irah dan al-Maturidiyyah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah manhaj aqidah Ikhwan al-Muslimin melalui pendirinya, al-Imam Hasan al-Banna sejajar dengan manhaj al-Asya`irah atau al-Maturidiyyah..? Saya menyatakan sudah tentu… Cuma, berdasarkan tinjauan saya, sehingga kini saya masih belum menemui perbincangan yang begitu mendalam mengenai manhaj al-Asya`irah di dalam ideologue terkemuka Ikhwan tersebut (Hasan al-Banna), dan beliau menyatakan bahawa Ikhwan al-Muslimin berpegang kepada manhaj salaf, seterusnya beliau mengemukakan sedikit huraian ringkas mengenai pemahaman salaf melalui Usul 20 dan juga mengemukakan perbahasan ringkas mengenai manhaj sifat 20 aliran al-Asya`irah di dalam Majmu’ al-Rasa’il karangan beliau. Saya masih mencari pendetilan bagi persoalan ini… Sekiranya terdapat makluman, sila maklumkan kepada saya. Maka, apakah hubungan pula di antara salaf yang diperkenalkan oleh gerakan Ikhwan melalui pendirinya Hasan al-Banna dengan aqidah ASWJ menerusi aliran al-Asya`irah..?

Sahabat-sahabiah sekalian, umum mengetahui bahawa di dalam tradisi pengajian aqidah al-Asya`irah sendiri, ia terbahagi kepada dua kelompok utama, iaitu Salaf dan Khalaf. Perbincangan mengenai manhaj aqidah Salaf dan Khalaf dalam tradisi aliran al-Asya`irah menggambarkan keunggulan manhaj aqidah ASWJ itu sendiri yang mana ia mengetengahkan dalil-dalil naqal di samping tidak mengenepikan fungsi aqal. Hanya saja di dalam pemahaman aqidah ASWJ, kebanyakan umat Islam kini sering didoktrin oleh kelompok-kelompok minoriti tertentu yang mendakwa bahawa aliran al-Asya`irah seolah-olah lebih mengutamakan dalil-dalil mantiq (logik) yang sukar difahami sehingga dilihat pendalilan al-Qur’an dan al-Hadith kelihatan agak tenggelam, justeru mereka langsung menghukum bahawa aliran al-Asya`irah hanya mengutamakan pendekatan ta’wil daripada nas, bahkan ada juga golongan yang menyesatkan al-Asya`irah. Tegasnya, saya mendapati kenyataan sebegini begitu silap dan sangat berbahaya… Sedangkan pada pengamatan dan penelitian saya yang serius sehingga kini, aliran al-Asya`irah juga mengemukakan pendekatan tafwidh dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat atau lebih dikenali sebagai manhaj SALAF. Cumanya boleh saya katakan bahawa di dalam tradisi keilmuan manhaj al-Asya`irah, pendekatan ta’wil tafsili agak lebih dominan digunakan oleh tokoh-tokoh ilmuan Islam al-Asya`irah berbanding ta’wil ijmali (tafwidh) dalam membicarakan persoalan ayat-ayat mutasyabihat, maka dengan sebab itulah kebanyakan mereka yang gemar membincangkan kelompok salaf dan khalaf akan menyandarkan al-Asya`irah kepada kelompok khalaf yang menggunakan kaedah ta’wil tafsili dalam menghuraikan ayat mutasyabihat sungguhpun Abu al-Hasan al-Asy`ari hidup pada kurun ketiga terawal daripada Hijrah di dalam era SALAF AL-SOLEH, begitu juga terdapat tokoh-tokoh Asya`irah yang menggunakan manhaj salaf tafwidh dalam memahami nas. Namun begitu dari segi manhajnya, aliran al-Asya`irah terbahagi kepada dua pendekatan, iaitu salaf (ta’wil ijmali/tafwidh) dan khalaf (ta’wil tafili).

Setelah melakukan penelitian bersungguh-sungguh mengenai buah fikiran dan pegangan al-Imam Hasan al-Banna, saya begitu yakin, al-Imam al-Syahid berpegang dengan manhaj salaf tafwidh di dalam disiplin manhaj al-Asya`irah, hanya saja beliau tidak menyatakan secara terang-terangan di hadapan khalayak kerana matlamat perjuangan Ikhwan sebenar adalah ingin mengembalikan semula kekhalifahan Islam di muka bumi, berhukum dengan hukum Allah s.w.t, serta membina KESATUAN ummah justeru ia dianggap sebagai satu perjuangan yang lebih prioriti dan dominan berbanding perbincangan seputar salaf dan khalaf memandangkan keruntuhan umat Islam atas jahiliah moden pada ketika itu begitu meruncing, malah jahiliah moden masih berterus-terusan berlaku sehingga kini. Oleh sebab itulah, sepanjang pengamatan serius saya, saya mendapati bahawa kelompok yang dilabelkan sebagai Ahbash yang sangat berpegang teguh dengan aliran al-Asya`irah -pendekatan ta’wil tafsili- tidak menyesatkan apatah lagi mengkafirkan al-Imam al-Syahid, bahkan mereka menghormati dan menyatakan bahawa al-Imam al-Syahid merupakan seorang mujahid yang sangat soleh dan tawadhuk. Perkara ini saya dengar sendiri melalui kuliah talaqqi saya bersama Syeikh Umar, anak murid kepada Syeikh Abdullah al-Harari (yang didakwa sebagai pengasas gerakan Ahbash, iaitu sebuah gerakan aliran al-Asya`irah yang sangat tulen di Lubnan). Sekiranya al-Imam al-Syahid tidak berpegang dengan aliran salaf tafwidh mahupun ta’wil tafsili di dalam legasi manhaj al-Asya`irah, saya begitu yakin dan pasti bahawa sudah tentu golongan Ahbash yang begitu tegas dengan pendirian al-Asya`irah ini akan menyatakan bahawa al-Imam al-Syahid telah tergelincir daripada aqidah ASWJ yang sebenar lalu al-Imam al-Syahid dikategorikan sebagai sesat, tetapi polemik (isu tadhlil) ini tidak berlaku ke atas beliau. Namun, di satu golongan minoriti yang lain yang saya kira seakan berselindung di atas nama ‘salaf’, saya dapati terdapat elemen-elemen tadhlil dan takfir dilakukan ke atas al-Imam al-Syahid hanya kerana al-Imam al-Syahid pernah melalui zaman kesufian, mengharuskan tawassul dan menyatakan ia termasuk dalam perbincangan isu khilafiyyah dalam aspek ibadah, dan mereka mendakwa al-Imam al-Syahid telah menyediakan risalah al-Ma’thurat yang dianggap oleh mereka sebagai bid`ah. Saya juga telah membaca blog-blog dan web-web yang berkaitan dengan golongan tersebut. Dan saya mendapati hal ini berlaku bertitik-tolak daripada sikap ‘ghuluw’ pseudo-salafi yang menyebabkan sesebuah entiti kecil menghukum kafir dan sesat kepada indivividu-individu tertentu. Justeru, perlu kita renungkan… Siapakah sebenarnya yang berdiri di atas manhaj salaf yang sebenar dan siapa pula yang bertopengkan ‘salaf’..?

Terus terang saya katakan bahawa, saya begitu gusar membincangkan persoalan-persoalan sebegini disebabkan kecetekan ilmu saya yang teramat sangat, dan bimbang sekiranya perbincangan saya ini akan menimbulkan sentimen negatif sesetengah pihak terhadap saya, sedangkan saya sesungguhnya tidak bermaksud sedemikian, kerana saya berbicara atas platform ahli haraki yang mengambil kira wehdatul fikr dan wehdatul `amal dalam meruntuhkan kejahilan dan meninggikan Islam. Kerana saya cintakan jemaah dan perjuangan… Sehingga kini, setelah saya mencermati aqidah yang dijelujuri oleh Ikhwan al-Muslimin menerusi pendirinya, al-Imam Hasan al-Banna r.a, maka menerusi analisis saya, saya dapat simpulkan bahawa:

1. Ikhwan al-Muslimin berpegang pada konsep La Ifrat wa la Tafrit (tidak terlalu rigid dan tidak terlalu longgar). Menekankan konsep wasatiyyah dan berlepas diri dari persoalan takfir, tadhlil, dan tafsiq. Menghormati pandangan dan bersikap tasamuh. Serta menghormati pendangan aliran khalaf Asya`irah yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang sesuai berasaskan dhawabit (indikator) pentafsiran sebenar yang jitu. Justeru, saya mendapati bahawa pendekatan salaf yang dibangunkan oleh al-Imam al-Syahid merupakan indikator yang terbaik dalam wehdatul ummah yang mana terdapat juga di kalangan mereka agak literal (rigid kepada pemahaman zahir ayat semata-mata yang mendakwa diri mereka adalah ‘salafi’ sehingga mengundang kepada tasybih dan tajsim) dan segolongan yang lain pula agak liberal (terlampau bebas dalam menggunakan aqal dan takwilan sesat). Pada pengamatan saya, manhaj salaf yang diperkenalkan oleh al-Imam al-Syahid ini merupakan salah satu cabang daripada manhaj al-Asya`irah setelah saya memerhatikan pendekatan Hasan al-Banna ketika berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat di dalam al-Qur’an, tinggal lagi al-Imam al-Syahid tidaklah membahaskan persoalan sifat 20 secara terperinci melainkan hanya dibincangkan melalui karya Majmu’ al-Rasa’il beliau. Al-Imam al-Syahid mengeluarkan kenyataan bahawa kita wajib beriman dengan apa yang dinyatakan dalam al-Qur’an serta menyerahkan (tafwidh) maksudnya kepada Allah s.w.t. dan pendekatan inilah dikenali sebagai salaf tafwidh atau ta`wil ijmali di dalam tradisi keilmuan al-Asya`irah, dan inilah pendapat jumhur ulama’ mengenai pegangan salaf yang sebenar apabila berhadapan dengan nas-nas mutasyabihat. Sahabat-sahabiah bolehlah merujuk karya Usul 20 dan Majmu’ al-Rasa`il karangan al-Imam Hasan al-Banna. Ya, saya akui… Yang mana di sana, terdapat juga pandangan syaz (minoriti) di kalangan ulama’ yang mendakwa mereka berpegang kepada manhaj salaf dan menyatakan bahawa kita perlu berpegang kepada zahir ayat (literal) dengan ithbat tanpa memikirkan ‘bagaimana’. Maka, apakah kira-kira kita ingin berpegang dengan pandangan syaz atau sewajarnya kita berpegang kepada pandangan jumhur ulama’? Di antara jumhur ulama’ tersebut ialah al-Imam al-Nawawi, al-Imam Ibn Hajar al-`Asqalani, al-Imam al-Suyuti, al-Imam al-Haramayn al-Juwaini, al-Imam al-Qurtubi, al-Imam Abu Hayyan al-Andalusi, Imam Ibn al-Jawzi (Perlu dibezakan antara Ibn al-Jawzi yang hidup sekitar abad kelima hijrah dengan Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang hidup sekitar abad ketujuh Hijrah), al-Imam al-Ghazali, al-Imam Taqiyyuddin al-Subki, al-Imam Fakhr al-Din al-Razi, al-Imam Baihaqi, al-Imam al-Sanusi, al-Imam al-Syeikh al-Mutawalli Sya`rawi, Dr. Sayyid Ramadhan Buti, dan sebagainya… Terlalu ramai… Sila rujuk kertas-kertas kerja persidangan di dalam Seminar Pemikiran Islam, anjuran Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam, APIUM yang bertemakan “al-Asya`irah dan Cabaran Semasa” baru-baru ini. Di sini perlu kita membezakan di antara manhaj salaf sebenar dengan manhaj mundda`i al-Salafi (yang mendakwa diri mereka salafi). Maka, kita dapat simpulkan bahawa Ikhwan al-Muslimin berpegang kepada prinsip aqidah Salaf sebenar yang dinisbahkan kepada manhaj Rasulullah dan para sahabat, para salaf al-Soleh, seterusnya ia didokong oleh jumhur ulama’. Sahabat-sahabat, dengan nada insaf dan berlapang dada, saya menyeru, fikir-fikirkanlah…

2. Mengenai konsep pembahagian aqidah kepada 3 bahagian, sepanjang penelitian saya mengenai pemikiran al-Imam al-Syahid, al-Imam al-Syahid tidak pernah menyatakan PEMBAHAGIAN aqidah bermanhaj salaf terbahagi kepada 3 bahagian iaitu Tauhid Uluhiyyah, Tauhid Rububiyyah, dan Tauhid Asma’ wa al-Sifat. Hanya saja barangkali al-Imam al-Syahid pernah menggunakan TERMA atau KONOTASI perkataan Iluhiyyah dan Rububiyyah, tetapi tidak pula beliau mentaqsimkan tauhid kepada tiga bahagian. Bahkan, sebahagian besar pendokong-pendokong Ikhwan yang lain juga hanya menggunakan terminologi Uluhiyyah dan Rububiyyah sahaja, dan tidak memisah-misahkan ia menjadi bahagian-bahagian tertentu dalam disiplin ilmu tauhid. Sebahagian kader-kader Islam masa kini saja ada yang menghebahkan dan membesar-besarkan bahawa pembahagian aqidah tauhid kepada tiga bahagian itu merupakan aqidah yang dijelujuri oleh Ikhwan al-Muslimin dan pengasasnya, sedangkan pada hakikatnya TIDAK sama sekali. Pengenalan mengenai manhaj aqidah yang terbahagi kepada 3 bahagian ini hanya bermula selepas abad ke-7 Hijrah, dan ia hanyalah manhaj aqidah yang syaz, berbanding manhaj aqidah sawad al-A’zam al-Asya`irah yang didokongi oleh jumhur ulama’. Wa Allahu a’lam. Namun begitu, saya dengan nada hormat tidak sesekali menghentam membuta tuli kepada mereka yang berpegang kepada manhaj aqidah yang terbahagi kepada 3 bahagian, apatah lagi menyesatkan serta mengkafirkan mereka. Saya juga tetap menghormati al-Imam Ibn Taimiyyah dan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah sebagai tokoh ilmuan dan cendekiawan agama. Justeru, saya mencadangkan agar bersikap lebih adil, perbincangan di dalam usrah-usrah tidaklah menyentuh persoalan manhaj tauhid tiga secara teoritikal dan terperinci, sebaliknya menjurus kepada hakikat tauhid, keesaan Allah dan kekuasaan-Nya yang mutlak, meletakkan bahawa Allah sw.t adalah matlamat tertinggi, yang mendorong diri kita berjuang di jalan Allah dan bertaqarrub kepada-Nya dan inilah dikatakan sebagai tarbiyah rabbaniyyah. Boleh juga menambah perbincangan usrah takwin mengenai sifat-sifat Allah menerusi karya Majmu’ al-Rasa’il karangan al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna. Akhirnya, kita dapat menghadirkan rasa diri berTuhan sepanjang masa dalam memahami tujuan hidup, lalu menjadi pemangkin kepada kita untuk berjuang di dalam kesatuan jemaah dan syahid di dalam cinta-Nya. Bersesuaian dengan slogan yang terdapat al-Qur`an:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92)

Maksudnya:

92. Sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan Akulah Tuhan kamu; maka sembahlah kamu akan Daku.

al-Anbiya’, (21):92

Juga firman-Nya:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)

Maksudnya:

40. Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, Iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari negerinya Makkah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya: "Janganlah Engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita". maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinanya), dan kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Al-Tawbah, (9):40

Dan juga:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Maksudnya:

143. Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (Wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu.

al-Baqarah, (2):143

Bersambung………….