Perbezaan di Antara Cendekiawan Agama, Ibn al-`Arabi dengan Ibn `Arabi

Pengkajian sejarah Islam di bumi Andalus amat memikat hati saya untuk mengetahuinya dengan lebih mendalam, apatah lagi topik penyelidikan saya di UM adalah berkait rapat dengan pengajian tafsir al-Qur’an di Andalus. Sesungguhnya, Andalus merupakan sebuah wilayah istimewa yang sangat memberi erti yang begitu mapan kepada para pengkaji khususnya bagi mereka yang sering kali teruja dengan kronologi sejarah peradaban Islam di dunia. Percaya atau tidak, hakikatnya Andalus atau Andalusia suatu ketika dahulu sekitar abad keenam Masihi pernah menjadi salah sebuah wilayah Islam yang sangat terbilang berbanding wilayah-wilayah Islam yang lain dan kegemilangan ini telah berlangsung kira-kira hampir sembilan kurun lamanya di wilayah selatan Eropah, sedangkan hegemoni Kristian Katolik pada era tersebut mengalami pasca kegelapan (dark ages) dan keruntuhan yang begitu ketara. Namun begitu, saya tidaklah ingin berdiskusi panjang mengenai peradaban, wilayah taklukan, atau kegemilangan Islam di Andalus di dalam entri kali ini memandangkan perbincangan mengenai historiografi Islam di Andalus sangat panjang untuk dimuatkan sebagai artikel. Dan Insya Allah sekiranya berkesempatan, saya akan memuatkan perkara tersebut secara ringkas pada entri-entri akan datang.

Saya yakin dan percaya bahawa rata-rata sahabat-sahabat yang berkecimpung di dalam entiti harakah Islam pastinya amat tertarik dengan keunikan pemerintahan Islam di Andalus, kerana ia membabitkan kuasa besar Islam dan juga pertembungan siri-siri peperangan di antara Islam dengan Kristian. Kita sering mendengar beberapa nama tokoh-tokoh agung di Andalus seperti Tariq bin Ziyad, Ibn Rushd, Imam al-Qurtubi, Ibn `Atiyyah, Ibn `Arabi, Ibn Hazm, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, setelah saya menelusuri dan menyelidiki beberapa biografi tokoh ulama’ Andalus, terdapat dua tokoh besar yang sering menjadi kekeliruan masyarakat dan penuntut ilmu. Justeru, atas dasar inilah, dalam entri pada kali ini, saya sangat berbesar hati untuk memberikan diskripsi serta view yang menyeluruh di antara dua tokoh ulama’ tersohor, iaitu Ibn al-`Arabi (m. 543H) dan Ibn `Arabi (m. 638H) yang mana kedua-dua tokoh tersebut telah menghembuskan nafas baru di dalam disiplin keilmuan yang kian berkembang pesat di Andalus pada era tersebut.

Saya mulakan olahan perkongsian ini dengan memperkenalkan Ibn `Arabi. Nama penuh beliau ialah Abu Bakr Muhy al-Din Muhammad Ibn `Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn `Abd Allah al-Hatimi al-Tai al-Andalusi. Beliau dikenali dengan gelaran Ibn `Arabi (tanpa awalan al- ) di negeri-negeri sebelah timur untuk membezakan beliau dengan Abu Bakr Muhammad bin `Abd Allah Ibn al-`Arabi, sementara di wilayah Andalus, beliau dikenali sebagai Ibn Suraqah. Beliau turut dikenali dengan gelaran Ibn al-`Arabi (dengan awalan al- ) di negeri-negeri sebelah barat seperti Maghribi. Justeru, secara umumnya, boleh juga kita menganggap Ibn `Arabi sebagai Ibn al-`Arabi, namun untuk membezakan di antara kedua-dua ilmuan tersebut, awalan (al-) telah dihazafkan. Manakala, nama sebenar Ibn al-`Arabi pula ialah Muhammad Ibn `Abd Allah al-Ma`afiri al-Andalusi al-Ishbili. Dwi Ibn al-`Arabi ini membesar di Seville, Andalus dan mereka sememangnya mempunyai kepakaran di dalam bidang keilmuan masing-masing.

Mengimbau kembali latar belakang pendidikan ulama’ terdahulu, dapatlah disimpulkan bahawa sebahagian besar mereka menguasai hampir keseluruhan cabang-cabang ilmu pengetahuan agama merangkumi feqh, tafsir, hadith, bahasa Arab, dan lain-lain. Ditinjau melalui perspektif keilmuan, Ibn al-`Arabi merupakan salah seorang tokoh yang berjaya merangkul kepelbagaian bidang cakupan ilmu seperti kebanyakan ulama’ lain, antaranya ilmu fiqh dan kaedah penentuan hukum, ilmu hadith dan perawi hadith, ilmu tafsir, peradaban Islam dan syair. Tidak ketinggalan juga, Ibn `Arabi turut menjejaki langkah kelompok ulama’ tersebut dengan menguasai selautan besar ilmu pengetahuan agama, antaranya hadith, tasawwuf, tafsir, dan lain-lain. Potret kehidupan kedua-dua tokoh tersebut sememangnya bergelumang dengan ilmu dan penulisan sehingga dikatakan bahawa Ibn `Arabi telah menghasilkan lebih 500 judul kitab berjilid-jilid.

Apabila kita menyelami dunia akademik, satu perkara yang tidak mesti tidak terdapat pada ahli cendekiawan ialah penghasilan karya penulisan. Sudah tentunya Ibn al-`Arabi mempunyai karya-karyanya yang melimpah, dan keilmuannya yang tinggi tidak dapat dipertikaikan lagi apabila beliau telah menghasilkan karya-karya yang begitu bernilai. Dalam bidang tafsir, karyanya yang terpenting dan terkenal ialah Ahkam Al-Qur`an dan Al-Qanun fi Tafsir Al-Qur`an al-`Aziz. Dalam ilmu hadith pula, beliau telah mengarang kitab Al-Masalik fi Syarh Muwatta’ Malik, dan kitab `Aridah al-Ahwadhi `ala Kitab al-Tirmidhi. Adapun di dalam bidang fiqh dan usul fiqh, karyanya yang terkenal ialah Al-Mahsul fi Usul al-Fiqh. Manakala, Ibn `Arabi pula, antara contoh karyanya yang terkenal ialah Al-Futuhat al-Makkiyyah yang membicarakan prinsip-prinsip metafizik (tasawwuf), kitab Fusus al-Hikam, Insya’ al-Dawa’ir, Tarjuman al-Asywaq, Misykat al-Anwar, dan lain-lain. Dalam bidang tafsir, karya beliau ialah `Aja’ib al-Irfan fi Tafsir Ijaz al-Bayan fi Tarjamah `an al-Qur’an dan Tafsir al-Qur’an al-Karim.

Apa yang menjadi perbezaan di antara dua ilmuan Islam ini ialah, kecenderungan atau muyul mereka kepada bidang yang diceburi. Ibn al-`Arabi yang dikenali sebagai kadi dan pakar rujuk fiqh di zamannya menunjukkan bahawa beliau sangat menguasai aliran mazhab fiqh al-Maliki sehingga dikatakan beliau sangat ta’asub dengan mazhab tersebut lebih-lebih lagi ketika menghasilkan karya tafsirnya, Ahkam al-Qur’an. Aliran fiqhi yang mendasari fikiran dan karekteristiknya dapat diperhatikan menerusi karya tafsirnya, Ahkam al-Qur’an khususnya ketika mentafsirkan ayat-ayat hukum. Maka tidak hairanlah karya tersebut juga dianggap sebagai ensiklopedia fiqh al-Maliki. Adapun Ibn `Arabi, beliau sangat dikenali sebagai ulama’ sufi falsafi, dan ketokohan beliau sering menjadi kontroversi sebahagian ulama’. Wallahu A’lam… Namun, gelombang pengaruhnya dalam bidang tasawwuf telah banyak memberi implikasi yang mendalam kepada sejumlah besar penyair dari India, Parsi, dan lain-lain wilayah, sekali gus alirannya sedikit sebanyak telah mewarnai kehidupan masyarakat Andalus ketika itu. Satu ungkapan yang sering dikaitkan dengan Ibn `Arabi ialah persoalan wihdah al-wujud. Kepelbagaian tanggapan terhadap istilah tersebut menyebabkan sebahagian ulama’ mempertahankannya, dan ada di kalangan mereka yang menentangnya, bahkan ada yang mengkafirkannya. Persoalan wihdah al-wujud dapatlah dilihat melalui penulisan karya tafsirnya, tafsir al-Qur’an al-Karim. Oleh hal yang demikian, tidak dapat dinafikan bahawa ketokohannya sememangnya terserlah ekoran penulisan beliau yang begitu banyak dan karya-karya serta penulisannya telah diabadikan sehingga kini.

Kepelbagaian aliran pemikiran dan manhaj yang bercambah subur di bumi Andalus seperti aliran fiqh al-Maliki, aliran salafi, aliran sufi, aliran mazhab zahiri, aliran pemikiran falsafah dan lojik, dan sebagainya sekali gus menyaksikan bahawa wilayah Andalus suatu ketika dahulu telah mencapai satu tahap yang membanggakan, malah tidak dapat ditandingi oleh mana-mana peradaban khususnya di dalam aspek intelektualisme. Kepelbagaian aliran tersebut merupakan satu anugerah yang amat berharga kepada para pencinta thaqafah bagi mengkaji hal-hal tersebut dengan lebih mendalam seterusnya ia memberi satu anjakan paradigma kepada kita untuk berusaha membina kembali kepada khilafah Islam yang gilang-gemilang suatu ketika dahulu. Wallahu a’lam.

P/s: Nantikan artikel mengenai perbezaan di antara Ibn Qayyim al-Jauziyyah dengan Ibn al-Jauzi, juga akan dipaparkan mengenai perbezaan di antara Jalaluddin al-Mahalli dengan Jalaluddin al-Suyuti…

Laporan Kursus Pengukuhan Bahasa Arab di Mesir

LAPORAN KESELURUHAN PERJALANAN KURSUS PENGUKUHAN BAHASA ARAB SELAMA SEBULAN DI UNIVERSTI AL-QAHERAH, KAHERAH, MESIR.

Seramai 12 mahasiswa telah terpilih untuk mengikuti kursus Bahasa Arab yang dijalankan di Universiti al-Qaherah, Kaherah, Mesir bermula pada 10/12/2008 hingga 7/1/2009. Berikut adalah laporan keseluruhan perjalanan kursus Bahasa Arab:

Rabu (10/12/2008)

06.00 pm : Berkumpul di KLIA.

- Para peserta diberikan taklimat tentang perjalanan kursus yang bakal diadakan di Kaherah, Mesir dalam suatu majlis khas (perasmian) yang dihadiri oleh Yang Dihormati, Tuan Pengarah Akademi pengajian Islam ; Prof Dr. Hidayat Buang dan pensyarah pengiring iaitu ; Prof Madya Dr. Fakhruddin Abdul Mukti)

- Sesi bergambar kenang-kenangan.

10.30 pm : Para peserta berangkat ke Mesir dengan menaiki kapal terbang Egypt Air.

-Perjalanan mengambil masa kira-kira 12 jam.

Khamis (11/12/2008)

03.30 am : Transit di Mumbai.

05.30 am : Tiba di Lapangan Terbang Kaherah (Cairo Airport)

- Para peserta disambut oleh warden Asrama Malaysia Abbasiyyah (ARMA), Ustaz Azhari b. Yaakob dan bergerak ke tempat penginapan dengan menaiki bas mini khas.

07.30 am : Tiba di Asrama Malaysia Abbasiyyah (ARMA) dan bersarapan di Kafeteria ARMA.

09.00 am : Mesyuarat bersama warden asrama, Ustaz Azahari dan pensyarah pengiring, Dr. Fakhruddin Abdul Mukti.

10.00 pm : Majlis makan malam bersama Dato’ Duta (Datuk Zainal Abidin bin Abdul Kadir) dan wakil Malaysian Student Department MSD (Prof. Madya Dr. Jamil)

-Ucapan-Mesyuarat-Bergambar.

11.00 am : Perjumpaan dengan Ketua dan S/U ARMA Ustaz Hafizi dan Ustaz Firdaus dan beberapa AJK asrama.

Jumaat (12/12/2008)

09.00 am : Para peserta Kursus dibawa melawat ke Masjid Sultan Hassan dan Masjid al-Rifa’ie (Makam King Faruq, keluarganya, Yusuf al-Ansari, dan Makam Imama Rifa’ie)

11.45 am : Solat Jumaat di Masjid Sultan Hassan. (Khutbah disampaikan oleh Syeikh Usamah, pensyarah Universiti al-Azhar)

01.00 pm : Talaqqi Kitab daripada Syeikh al-Azhar (Syeikh Muhammad Hajm) mengenai Kitab al-Iqna’ di masjid yang sama.

02.50 pm : Solat Asar.

03.30 pm : Melawat Makam al-Imam Jalaluddin al-Suyuti, al-Imam Waqi’, Syeikh Zakaria al-Ansari dan al-Imam Asy- Syafie.

05.30 pm : Solat Maghrib di Masjid Sayyidah A’isyah serta menziarahi makam beliau, dan pulang ke ARMA.

10.30 am : Imtihan Iktisyaf bagi mengetahui tahap kemahiran Bahasa Arab bagi setiap peserta kursus (2 jam)

02.30 pm : Pertemuan bersama Prof Madya Dr. Hassan Basri, Pengarah MSD dan

Prof Madya Dr. Fakhruddin Abdul Mukti di bangunan MSD

03.10 pm : Pulang ke ARMA

Ahad (14/ 12/2008)

08.10 am : Bertolak ke universiti al-Qaherah

09.15 am : Kelas pertama bermula:

- Kursus Bahasa arab menumpukan kepada empat kemahiran bahasa iaitu, kemahiran membaca, kemahiran mendengar, kemahiran menulis, dan kemahiran berbual. Sesi kelas berjalan kira-kira selama 5 jam termasuk waktu rehat selama setengah jam pada 11.15 pagi hingga 11.45 pagi. Dalam sehari, kursus dijalankan dengan menumpukan dua kemahiran.

02.30 pm : Pulang ke ARMA ( menaiki Metro dan Bas)

Isnin (15/12/2008)

08.10 am : Bertolak ke universiti al-Qaherah

09.15 am : Kelas Bermula

03.00 pm : Para peserta menghadiri muhadharah bersama Prof Madya Dr. Hassan Basri selama tiga jam

Selasa – Khamis (16 – 18/12/2008)

- 9.15 pagi hingga 2.15 ptg – Kuliah seperti biasa.

- 7.30 malam hingga 09.30 malam, para peserta mengadakan group discussion bagi mengulangkaji semula pelajaran dan menyiapkan kerja-kerja rumah yang telah diberikan.

- Selasa, 16/12/2008, jam 7 malam hingga 11 malam – Menziarahi rumah anak negeri Johor, dan Pahang.

Jumaat (19/12/2008)

- 7.00 pagi hingga 2.00 ptg – Kendiri.

- 2.00 ptg hingga 5.00 ptg – Membeli belah di Attaba.

Sabtu (20/12/2008)

- 12.00 tgh hari hingga 4.00 ptg – Program rasmi dan suai kenal (tabadul al-thaqafah)bersama Tuan Haji Abdul Malik bin Kahar (Pegawai Rumah anak Negeri Sembilan) serta anak-anak Negeri Sembilan di Hayyu Sabi’ (7).

Ahad (21/12/2008)

- 9.00 pagi hingga 2.00 ptg – Mengikuti sesi kuliah di Universiti al-Azhar dan berjalan ke sekitar maktabah-maktabah (kedai buku) yang terdapat di masjid al-Azhar. (siswa)

- 12.30 tgh hari hingga 3.00 ptg – Ziarah ke rumah anak negeri Kedah dan melawat sekitar kuliah Banat university al-Azhar bersama pengiring siswi al-Azhar. (siswi)

Isnin – Khamis (22/12/2008 – 25/12/2008)

- 9.15 pagi hingga 2.15 ptg – Kuliah seperti biasa.

- Terdapat seorang daripada peserta lelaki yang tidak dapat menghadirkan diri ke kuliah pada hari selasa kerana demam.

- 7.30 malam hingga 09.30 malam, para peserta mengadakan group discussion bagi mengulangkaji semula pelajaran dan menyiapkan kerja-kerja rumah yang telah diberikan

Jumaat (26/12/2008)

- Mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat tertentu. Berikut adalah huraian tentatif pada hari tersebut:

8.00 pagi : Para peserta daurah berkumpul dan bertolak dari asrama Abbasiyyah diiringi pelajar senior (Ust. Faisal dan saudara Firdaus) sebagai musyrif.

9.00 pagi : Melawat piramid Giza dan Sphinx.

11.30 pagi : Solat Jumaat di Masjid Amru Ibn al-`As, sebuah masjid terbesar di Benua Afrika.

12.45 t. hari : Ziarah makam Imam Syafi`e dan Imam Waki’, guru kepada Imam Syafi`e.

2.30 ptg : Makan tengah hari.

3.15 ptg : Melawat kubu Salahuddin al-Ayubi, solat Asar di Masjid Muhammad Ali Basha, melawat Istana Jauhar yang terletak berdekatan dengan masjid tersebut, seterusnya ke Muzium Kebangsaan Polis dan muzium tentera.

5.00 ptg : Melawat tugu peringatan Mesir dan makam Anuar Sadat, Mantan Presiden Mesir.

5.20 ptg : Solat maghrib di surau Panorama Oktober 1973 (salah sebuah memorial peperangan Mesir).

5.40 ptg : Melawat Panorama Oktober 1973.

8.15 mlm : Pulang ke Asrama Abbasiyyah.

Sabtu (27/12/2008)

- 9.15 pagi hingga 2.15 ptg – Kuliah seperti biasa.

- 7.30 malam hingga 09.30 malam, para peserta mengadakan group discussion bagi mengulangkaji semula pelajaran dan menyiapkan kerja-kerja rumah yang telah diberikan.

Ahad (28/12/2008)

- Merupakan hari cuti sempena Awal Muharram.

- 10.00 pagi hingga 3.00 petang – Para peserta ke City Star, sebuah pusat beli belah terbesar di Mesir dan di benua Afrika.

- 3.30 petang hingga 9.00 malam – Membeli belah di Bazar Hussein dan menunaikan solat Maghrib dan Isya’ serta menziarahi makam Saidina Hussein di Masjid Hussein, Kaherah.

Isnin – Rabu (29/12/2008 – 31/12/2008)

- 9.15 pagi hingga 2.15 ptg – Kuliah seperti biasa.

- 7.30 malam hingga 09.30 malam, para peserta mengadakan group discussion bagi mengulangkaji semula pelajaran dan menyiapkan kerja-kerja rumah yang telah diberikan.

- Rabu malam, 5.30 mlm – 9.00 mlm: Membeli belah di sebuah kedai Kristal yang terkemuka di Mesir (Asfour) yang terletak di Shubra, utara Kaherah.

Khamis – Jumaat (1/1/2009 – 2/1/2009)

- Pagi Khamis – Kuliah seperti biasa.

- Bermula Khamis malam, para peserta mengadakan lawatan ke destinasi tertentu. Berikut adalah huraian tentatif pada hari tersebut:

Khamis (1/1/2009):

6.00 malam : Bertolak ke Ramsis dari Universiti al-Qaherah.

7.00 malam : Makan malam di salah sebuah restoran yang terletak di Ramsis.

8.00 malam : Solat Isya’ di sebuah masjid yang terletak di Ramsis.

8.20 malam : Bertolak ke Sungai Nil.

9.00 malam : Melayari Sungai Nil dengan menaiki bot pelancong.

10.00 malam : Menaiki van pelancong dan bertolak ke Iskandariah.

12.30 tgh malam : Tiba di Bangunan MARA untuk penginapan siswi manakala penginapan siswa ditempatkan di salah sebuah rumah sewa pelajar.

Jumaat (2/1/2009):

8.30 pagi : Sarapan pagi di Bangunan MARA.

9.30 pagi : Melawat kubu Qaitbay, salah sebuah kubu Salahudin al-Ayubi yang terletak di pinggir Laut Mediterranean.

10.30 pagi : Melawat muzium hidupan laut ( mathaf al-Ahya’ al-Maiyyah bi al-Iskandariah)

11.10 pagi : Melawat Marine Aquarium yang memperlihatkan hidupan laut Mediterranean.

11.45 tgh hari : Solat Jumaat di salah sebuah masjid di Iskandariah.

12.45 tgh hari : Menziarahi makam Luqmanul Hakim, Imam Haramain dan keturunannya, dan Imam Syazili.

2.00 ptg : Melawat Muzium Nasional Iskandariah.

3.15 ptg : Melawat sekitar Istana Muntazah iaitu istana Raja Faruq.

3.30 ptg : Makan tengah hari di ruang legar Istana Raja Faruq di hadapan pantai Iskandariah.

4.30 ptg : Melawat Istana Faridah (anak perempuan Raja Faruq).

5.30 ptg : Melawat Perpustakaan Iskandariah, iaitu perpustakaan terbesar di Benua Afrika.

7.00 malam : Pulang ke Bangunan MARA untuk menunaikan solat jama’ ta’khir Isya’ dan Maghrib serta rehat.

8.00 malam : Perjumpaan bersama Tuan Haji Idris, Pegawai Asrama MARA.

9.00 malam : Makan malam di salah sebuah restoran di Iskandariah.

10.00 malam : Bertolak pulang ke Asrama Abbasiyyah, Kaherah.

Sabtu (3/1/2009)

- 9.15 pagi hingga 2.15 ptg – Kuliah akhir bagi kursus pengukuhan Bahasa Arab.

- 7.30 malam hingga 11.30 malam, para peserta mengulangkaji pelajaran sebagai persediaan menghadapi peperiksaan penilaian akhir daurah pada keesokan harinya.

Ahad (4/1/2009)

- 10.00 pagi – 11.30 pagi : Peperiksaan kemahiran mendengar.

- 12.00 tgh hari – 2.30 ptg : Peperiksaan kemahiran memahami teks dan kemahiran menulis serta Nahu dan Saraf.

- 8.00 malam : Mesyuarat bagi mengadakan majlis penutup kursus pengukuhan Bahasa Arab.

Isnin (5/1/2009)

- 12.00 tgh hari : Membuat persediaan bagi majlis penutup Kursus Bahasa Arab.

- 8.00 malam – 10.30 malam : Majlis penutup Kursus Pengukuhan Bahasa Arab. Dihadiri oleh wakil kedutaan, Ustaz Zainuddin Abdul Rahman, para pensyarah Universiti al-Qaherah, warden Asrama Abbasiyyah, AJK Asrama Abbasiyyah dan para peserta kursus. Para peserta telah diberi sijil penyertaan dan penilaian pada malam tersebut.

Selasa (6/1/2009)

- 8.30 pagi : Membeli belah sekitar Maktabah dan kedai-kedai buku yang berdekatan Masjid al-Azhar serta di Bazar Hussein.

- 7.00 malam : Bersiap-siap pulang ke Malaysia.

Rabu (7/1/2009)

- 12.00 tgh malam : Bertolak ke Lapangan Terbang Kaherah.

- 2.30 pagi : Menaiki kapal terbang ke Malaysia.

- 9.30 malam (waktu Malaysia) : Tiba di KLIA.

Berhubung perjalanan dan pembelajaran kursus, pada hari pertama, para peserta dikehendaki menduduki satu peperiksaan bagi mengetahui tahap kemahiran Bahasa Arab yang dimiliki oleh setiap peserta daurah. Peperiksaan tersebut berlangsung selama dua jam. Para peserta diuji dari segi kemahiran membaca dan memahami teks, pengetahuan mengenai kaedah-kaedah nahu dan saraf serta kemahiran mengarang artikel pendek berdasarkan tajuk yang diberikan. Setelah selesai menduduki ujian ini, barulah sesi pengajaran dijalankan mengikut tahap kemahiran bahasa yang dimiliki oleh para peserta.

METOD PENGAJIAN

Para peserta telah difokuskan kepada empat kemahiran sepanjang daurah ini berlangsung. Kemahiran-kemahiran ini termasuklah kemahiran membaca, mendengar, menulis dan bertutur di dalam Bahasa Arab. Keempat-empat kemahiran ini telah diajar sendiri oleh profesor-profesor yang mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa. Para peserta juga telah diberikan tumpuan yang sepenuhnya oleh profesor-profesor tersebut selama tiga minggu ketika berada di Mesir.

Bagi kemahiran mendengar, para peserta akan didengarkan dengan petikan arab menerusi pita rakaman yang dimainkan atau bacaan secara langsung oleh pensyarah yang bertanggungjawab. Bacaan akan diulang sebanyak dua kali. Kemudian para peserta diberikan soalan-soalan yang berkaitan dengan petikan tersebut. Peserta juga ditayangkan dengan paparan-paparan kisah Arab Fusha menerusi LCD. Kemahiran ini sebenarnya telah dapat menguji sejauh manakah para peserta peka dan faham terhadap teks arab yang telah diperdengarkan kepada mereka. Ini membuatkan para peserta berusaha menumpukan sepenuh perhatian serta menggunakan kemahiran mendengar dengan kadar yang maksimum. Kemudian, para peserta diberikan soalan kefahaman dan mereka perlu menjawab soalan tersebut seterusnya menghantar kertas jawapan kepada pensyarah yang mengajar.

Berlainan pula dengan kemahiran membaca, setiap peserta perlu membaca petikan Bahasa Arab yang telah diberikan sambil disemak oleh profesor yang mengajar. Teguran secara terbuka akan diberikan terhadap bacaan yang menyalahi kaedah nahu dan saraf. Kemudian sesi perbincangan berlaku di antara para peserta dan pensyarah di sekitar petikan tersebut. Fokus utama yang diberikan menerusi kemahiran ini adalah kebolehan membaca serta memahami teks secara menyeluruh. Para peserta juga dikehendaki menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan teks tersebut.

Bagi kemahiran menulis pula, para peserta didedahkan dengan cara-cara penulisan yang betul. Antara lain yang telah diajar oleh pensyarah ialah; hukum hamzah wasl dan qat’, cara menggunakan tanda baca, serta uslub-uslub atau gaya penulisan Bahasa Arab yang sebenar. Natijahnya, para peserta akan mampu menulis karangan yang sarat dengan istilah-istilah serta uslub-uslub yang diguna pakai dalam penulisan Bahasa Arab di samping menitik beratkan kaedah-kaedah tatabahasa Arab. Pensyarah juga akan memberi tajuk-tajuk tertentu yang perlu disiapkan oleh para peserta daurah dalam tempoh masa tertentu. Setelah hasil penulisan para peserta selesai ditashih, pensyarah akan mengembalikan semula hasil kerja tersebut kepada para peserta dan mengadakan perbincangan khusus yang berkait dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh para peserta dalam menyiapkan latihan tersebut.

Mengenai aspek kemahiran bertutur pula, para peserta dikehendaki bersedia dengan tajuk yang telah diberikan untuk mengadakan proses perbualan di antara pensyarah dan para peserta. Setiap soalan yang ditanya perlu dijawab secara spontan. Pensyarah sering mengatakan kepada para peserta agar jangan takut melakukan kesalahan dalam bertutur, kerana ia akan menghalang kelancaran sewaktu bertutur. Namun, sebelum sesi perbualan bermula, pensyarah akan mengajar kaedah-kaedah nahu dan saraf terlebih dahulu. Kesemua pensyarah yang terlibat secara langsung dalam menjayakan daurah ini telah membuka ruang untuk para para peserta mengajukan soalan seluas-luasnya. Ini telah membuka peluang kepada pelajar untuk lebih memahami sesuatu yang berkaitan dengan Bahasa Arab.

Sebelum pulang ke tanahair, para peserta dikehendaki menduduki peperiksaan akhir bagi menentukan serta menilai tahap prestasi setiap peserta setelah menjalani kursus intensif bahasa selama hampir sebulan ini. Peperiksaan ini merangkumi keempat-empat kemahiran dimana kemahiran menulis, membaca dan bertutur berlaku serentak selama dua jam, manakala untuk kemahiran mendengar, terdapat peperiksaan lain yang perlu diduduki oleh para peserta daurah. Rata-rata peserta yang mengikuti kursus selama sebulan ini telah berjaya dalam peperiksaan tersebut. Namun tidak dinafikan bahawa tempoh masa lebih kurang sebulan itu sebenarnya tidak memadai untuk seseorang itu betul-betul mampu menguasai sesuatu bahasa.