Pemurnian Dakwaan Islam Teroris

v Pengertian Topik Perbincangan:

1. Pemurnian: Penjernihan

2. Dakwaan: Khabar yang tidak diketahui akan kebenarannya

3. Islam: Kesejahteraan / Keamanan. Ia bukan satu bentuk ideologi.

4. Teroris: Pengganas / Radikal / Ekstremis. Seorang pengganas adalah orang yang menimbulkan ketakutan.

Contoh: Sebaik sahaja perompak terlihat polis, dia akan takut. Maka, polis dianggap pengganas oleh perompak.

Takrifan berkait rapat dengan konsep JIHAD.

v Ciri-ciri khusus Islam:

1. Rabbaniyyah: Didatangkan oleh Allah (samawi), manusia sebagai pelaksana dan khalifah. Terbahagi kepada dua:

- Rabbani dari sudut matlamat dan tujuan: Keredaan Allah

- Rabbani dari sudut manhaj dan sumber: Al-Quran dan Al-Sunnah

2. Syumuliyyah: Lengkap / sempurna, dari sebesar-besar aspek sehingga sekecil-kecil aspek.

3. `Alamiyyah: Sesuai untuk semua orang, bangsa, warna kulit, tempat dan zaman. Islam memelihara kepentingan manusia berdasarkan awlawiyyat:

- Dharuriyyat: Perkara yang menjadi kewajiban umat Islam memeliharanya, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan, harta

- Haajiyyat: Perkara yang diperlukan oleh manusia untuk hidup, contoh: Alat tulis

- Tahsiniyyat: Perkara yang diperlukan oleh manusia sebagai pelengkap kepada kehidupannya. Contoh: Komputer, Internet

4. Waqi`iyyah: Mengikut suasana dan tempat.

Contoh: Islam mewajibkan menutup aurat di semua tempat di muka bumi tetapi cara dan penutupannya mengikut tempat dan suasana umat Islam.

5. Inqilabiyyah: Tertegak Islam atas keruntuhan jahiliyyah.

6. Thabat dan murunah: Thabat – Tetap dari segi prinsip dan hukum,

Murunah – Fleksibel dari segi perlaksanaan. Contoh: Solat

v Sejarah dan kronologi dakwaan Islam teroris:

- Serangan 11 September 2001 ke atas bangunan pentadbiran Amerika Syarikat.

- Amerika mengambil kesempatan menjajah Afghanistan pada 16 Oktober 2001 sebagai membalas semula serangan ke atas negaranya.

- Pengebom berani mati

- Mac 2008 - Penyebaran filem FITNA oleh Geert Wilders (Belanda) yang memfitnah umat Islam. Denmark menghalalkan gay.

- Isu Palestin, Isu terbesar Umat Islam – (7 Januari 2009) Presiden Venezuela bertindak menghalau Duta Israel, Shlomo Cohen dan beberapa orang kakitangannya.

- Iran – Penghasilan bom nuklear: Dilarang, Amerika – Boleh

- Pengeboman di Madrid, dan London:

- Di Malaysia: Dr. Azahari – Mencipta bom buatan tangan.

- Di Malaysia: Perhimpunan Aman “Bersih”

- Tiga orang Indonesia: Imam Samudera, dll: Bom di Bali

- Di Mumbai: Di sebuah hotel.

- Karikatur Nabi SAW – Di Denmark, terkenal dengan fahaman Atheis. Pelukis karikatur Nabi mati terbakar.

- Bilal yang miskin peluk Islam disebabkan keganasan pada agama lain, bukan pada Islam.

- Rentetan dari pemahaman yang salah terhadap keganasan Islam, golongan-golongan tertentu telah mengkelompokkan Islam: Pluralisme Islam, Islam Liberal, Sister In Islam, dan sebagainya.

- Pengeboman:

1) 12 Oktober 2002: Di Bali-Lebih 200 orang mati

2) 2003: Di Maghribi-Lebih 40 orang mati

3) Mac 2004: Di Madrid

4) 2005: Di London-Lebih 50 orang mati

5)26 November 2008: Di Mumbai

-Kawasan pengeboman: Kereta, bas, tempat awam…

v Penjelasan:

- Perlu dibezakan di antara Islam dengan muslim.

- Terdapat juga golongan radikal muslim.

- Penyalahtafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran.

- Keluarkan ayat al-Quran dan hadith-hadith Nabi saw.

- Wujudnya kafir zimmi pada zaman Nabi SAW.

- Salah faham konsep jihad.

- Islam itu mudah, tidak melampau. Dalil

- Islam untuk semua: Surah al-Anbia: 107, Surah saba’: 28

- Islam menyeru kebaikan, bukan keganasan. Islam berperang ke atas musuh Islam atas dasar untuk mempertahankan agama dan diri serta tidak melampau. Dalil: Al-Baqarah: 190.

- Contoh-contoh Islam berbuat baik kepada Non-Muslim:

1. Kafir zimmi yang tinggal di Negara Islam perlu membayar jizyah. Namun, mereka tidak dipaksa untuk dibayar sekiranya tidak mampu membayarnya bahkan diberi bantuan kewangan dari Baitul Mal, seperti mana yang telah dilakukan oleh Saidina Umar yang menghentikan pembayaran jizyah ke atas seluruh zimmi yang buta.

2. Hadith riwayat Jabir: “ Satu jenazah telah melewti kami, maka Nabi SAW bangun. Kami pun bangun, maka kami berkata: “Wahai Rasulullah, ini adalah jenazah Yahudi. Berkata Rasulullah: “Bukankah ia nafsan(manusia) juga? Sekiranya kamu melihat jenazah,maka bangunlah.”

- Peperangan di dalam islam adalah untuk mempertahankan umat Islam itu sendiri, dan ia mempunyai garis panduan tersendiri. Contohnya, ketika pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin, di dalam siri-siri peperangan, orang muslim dilarang membunuh orang yang tidak berperang, tidak merobohkan kediaman-kediaman mereka, tidak memusnahkan tumbuhan, tidak meruntuhkan gereja, dan sebagainya.

- Kaedah feqhiyyah berbunyi: “Tidak bahaya, dan tidak membahayakan.”

0 comments: