Nasihat daripadaku yang Serba Dhaif Buat Pemuda-pemudi Islam… (5)

Keempat: Bacalah… “Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan…” Binalah diri ini menjadi rantaian Jil al-Qur’an al-Farid…

Surah al-`Alaq yang menjadi wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w menatijahkan suatu impak yang sangat berguna kepada mereka yang sering meniti hikmah di sebalik penurunan dan redaksi ayat-ayat al-Qur’an. Masakan tidak, kerana penurunan ayat ini menekankan galakan pembacaan bahan-bahan bermanfaat, sedangkan sebahagian kita telah sedia maklum serta menanggapi bahawasanya nabi Muhammad s.a.w seorang yang ummi (tidak tahu menulis dan membaca). Pastinya di sana terdapat suatu singkapan rahsia atau mahfum mukhalafah pada seruan untuk menimba ilmu pengetahuan menerusi aktiviti pembacaan. Secara tidak langsung, apabila seorang hamba yang sering menjalankan aktiviti pemikiran kritis dan teoritis, mereka akan mendapati bahawasanya al-Qur’an bukanlah datang daripada rekaan penulisan atau kalam Nabi s.a.w, sebaliknya ia sememangnya diturunkan daripada Sang Penguasa Allah s.w.t berupa wahyu samawi, tidak dapat ditandingi oleh mana-mana rekaan manusia yang sangat hina. Perlu juga difahami bahawa sifat ummi yang terdapat pada Rasulullah s.a.w tidaklah membatalkan kewibawaannya sebagai insan yang memiliki kebijaksanaan, kerana kemampuan membaca dan menulis bukanlah menjadi piawaian mutlak dalam meletakkan seseorang individu itu bersifat bijaksana. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbahasan dan kupasan ilmiah mengenai istilah ummi yang disandarkan kepada Nabi s.a.w yang mana terdapat juga ulama’ yang melontarkan pandangan bahawa Nabi Muhammad s.a.w merupakan seorang intelek yang pandai membaca dan menulis. Namun, aku tidaklah ingin mengulas dengan lebih lanjut mengenai perihal ini, melainkan mengesyorkan kepada sahabat-sahabiah sekalian agar membaca dan merujuk kembali karya yang dikarang oleh Prof. Madya Dr. Wan Zailan berjudul “Siapa Itu Nabi-nabi”.

Menyemarakkan semangat sebagai insan khusus yang diistilahkan sebagai Amilin, Ansorullah, Jaisyu Muhammad, Khalifah, Da`i / Pendakwah, Pejuang, Rijal al-Da’wah, Mujahidin, Hawariyyun, Ahli harakah, Aktivis da`wah, Murabbi, Ashab al-Kahfi, Jundullah, Jil al-Quran al-Farid, Syabab al-Islam, Kader-kader dakwah, Pendokong Islam, Mata-mata rantai, Al-Ruhul Jadid, Ahli jemaah, Ahli berbai`ah, Saf qiadah, Ghuraba’ dan pelbagai lagi penjenamaan-penjenamaan khusus bagi golongan khaira ummah ini memerlukan satu momentum khusus dalam usaha menjana keilmuan. Ini bagi memastikan agar manhaj perjuangan tidak tersasar di samping memastikan agenda Islam yang dibawa tidak diracuni dengan kejahilan yang menghukum. Justeru, aku menyeru kepada pemuda-pemudi Islam sekalian agar menghidupkan budaya ilmu keintelektualan sebagai asas seiring memacu gerakan Islam yang bersepadu daripada seluruh aspek kehidupan. Pernah juga terlintas di kotak fikiranku untuk menubuhkan unit usrah profesional di kalangan ahli gerakan senior untuk menjadi think tanker dalam setiap jurusan yang diceburi. Sangat perlu untuk kita menggembleng tenaga dan buah fikiran seperti mengadakan usrah ilmiah atau usrah profesional atau usrah jentera intelek atau nama-nama seumpamanya, iaitu dengan cara mengumpulkan ahli-ahli gerakan yang pakar di dalam bidang-bidang tertentu di dalam satu halaqah usrah, seterusnya menjadi murabbi di post-post tertentu.

Misalnya, kita telah sedia maklum bahawa terdapat pelbagai kecenderungan dan kepakaran yang terdapat di dalam ahli jemaah, maka kita mampu membina satu usrah master mind yang menggabungkan kepakaran-kepakaran yang wujud di kalangan ahli. Boleh jadi di dalam satu usrah, terdapat pelbagai medan fikiran mencambah minda seperti seorang ahli mahir di dalam bidang sains kimia, terdapat juga ahli yang mahir di dalam aqidah, mahir dalam bidang feqh kontemporari, mahir di dalam bidang kejuruteraan bioperubatan dan sebagainya. Maka, kita mampu menghimpunkan idea-idea bernas dari kaca mata yang berbeza ke arah matlamat yang satu iaitu demi perjuangan Islam tercinta, kerana Islam adalah Rahmatan lil `alamin. Salahlah sekiranya persepsi minda sesetengah individu mengatakan bahawa perjuangan Islam hanya untuk pelajar jurusan pengajian Islam semata-mata. Bagiku, inilah fungsi keberadaan golongan pemikir di dalam gerakan Islam. Buah fikiran ini seterusnya mampu diterjemahkan oleh ahli gerakan yang mungkin mempunyai kecenderungan yang lain bersesuaian dengan idea tersebut seperti menjadi ahli parlimen atau perdana menteri dengan mem‘bumi’kan idea tersebut di segenap lapisan masyarakat dalam memperjuangkan Islam secara syumul.

Meskipun begitu, sistem pembelajaran yang mencengkam serta mengikat mahasiswa adakalanya mengakibatkan sebilangan besar mahasiswa hanya mengejar merit dan pointer akademik tanpa memikirkan nilai tambah dan aplikasi daripada tuntutan ilmu tersebut. Tanpa disedari, nilai akhlak, syaksiah dan praktikaliti ilmu semakin dinistakan, maka aku berharap agar para pemuda-pemudi Islam dan sahabat-sahabiah sekalian memahami dan merenungi kembali tujuan hakiki menuntut ilmu. Kita tidak mahu melahirkan ahli gerakan yang kuat daya juangnya tetapi masih cetek thaqafahnya. Kita juga perlu berusaha melahirkan mujahidin dan srikandi Islam yang tegar menegakkan yang haq di samping memiliki ilmu-ilmu tambahan sebagai imbuhan kepada kerancakan dakwah. Kita juga mengimpikan `amilin yang berjuang secara praktikal dan istiqamah, tidak buta mata hati, serta tidak mengabaikan elemen kekuatan rohani. Amat malang sekiranya di dalam satu gerakan yang berpaksikan Islam, bergerak dalam kerangka lingkaran isu semata-mata, tetapi tanpa disedari seakan-akan nilai-nilai kerohanian jemaah semakin terkikis. Kita perlu menjana kekuatan dalaman, dan inilah yang membezakan perjuangan Islam dengan perjuangan ideologi-ideologi lain seperti Sosialis, Liberalisme, Komunisme, Sekularisme, Kapitalisme, Modenisme, dan sebagainya, kerana kita punya Allah `Azza wa Jalla! Dialah tempat pergantungan kita yang tertinggi…

Berbalik kepada “bacalah”, suka aku menghubungkan point keempat ini dengan saranan yang diutarakan oleh seorang tokoh gerakan Islam terkemuka, iaitu al-Syahid Sayyid Qutb di dalam karyanya, Ma`alim fi al-Tariq, bahawasanya beliau menegaskan perlu lahirnya ahli gerakan yang berusaha melahirkan Jil al-Qur’an al-Farid di dalam jemaah dengan mengikuti segala yang tergandung di dalam al-Qur’an. Mudah-mudahan nasihat dan cadangan yang kukemukakan di atas dapat kulaksanakan dengan jayanya… Marilah sama-sama kita merenungi kembali surah al-`Alaq, ayat 1 – 5 di bawah, Firman Allah s.w.t:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Maksudnya:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah,

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca]

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Surah al-`Alaq (96): 1-5

Peringatan tauhidullah secara terang telah diungkap pada permulaan ayat tersebut iaitu segala ka’inat adalah bertitik tolak daripada penciptaanNya yang Maha Agung. Ini disusuli pula dengan keperluan manusia menuntut ilmu serta menyedari bahawa segala ilmu adalah milik Allah Ta`ala semata-mata… Maka seharusnya kita menghidupkan kembali ruh al-Qalam sebagai asas dan kepada perkembangan dunia baru Islam…Wa Allahu a’lam.

0 comments: